“НИЙСЛЭЛИЙН ТЭРГҮҮНИЙ СУРГУУЛЬ”-аар шалгарлаа

Дэлхийн багш нарын 27 дахь өдөр, Монголын багш нарын 55 дахь өдөр, орчин цагийн боловсролын байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойгоор Сургалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх, сургалтын чанар үр дүнг сайжруулах, багшийн хөгжил, суралцагчдын хөгжил төлөвшил, сургалтын таатай орчин бүрдүүлэх чиглэлүүдээр бид бүхний санаачлан хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудыг үнэлж дүгнэн “НИЙСЛЭЛИЙН ТЭРГҮҮНИЙ СУРГУУЛЬ”-аар шалгарлаа.

                                                                                                                                             

Comments are closed.