Дорнын түүх соёл, боловсролоос суралцахуй

“Дорнын түүх соёл, боловсролоос суралцахуй “Хятад хэл дээр эссэ бичиж, уран илтгэхүй IX тэмцээн

6-9 анги, 10-12 анги ангилалаар явагдаж. Нийсэл, орон нутгийн 5 сургуулийн 36 сурагчид оролцлоо.

Уг тэмцээнээс:

6-9 ангийн ангилалд Дархан-Уул аймгийн Цайхун сургуулийн сурагч Э.САРАНТУЯА 1-р байр

10-12 ангийн ангилалд Үй-Цай сургуулийн 11А ангийн сурагч Б. Балдмааренчин 1-р байр эзэллээ.

Comments are closed.