Дотоод хамтын ажиллагаатай байгууллагууд

Тус сургууль нь дор дурдсан гадаад, дотоодын их дээд, бага, дунд сургууль, байгууллагуудтай соёл, боловсрол, хүмүүнлэг үйлсийн чиглэлэээр сурах бичиг, хэрэглэгдхүүн авах, багш гэрээгээр ажиллууллах, багш, оюутан дадлагажуулах, сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны асуудлаар туршилт, судалгаа, эрдэм шинжилгээний семинар хийх, туршлага харилцан солилцох, танилцах зэрэг хамтын ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлж ажилладаг.

Үүнээс танилцуулбал : Орон нутгийн хүрээнд

  • Өвөрхангай аймгийн Есөн зүйл сумын бүрэн дунд сургууль
  • Архангай аймгийн Их тамир сумын бүрэн дунд сургууль
  • Архангай аймгийн Тариат сумын бүрэн дунд сургууль
  • МУБИСургууль.Хятад хэлний танхим
  • Хүмүүнлэгийн Ухааны Их сургууль.Хятад хэлний танхим
  • Өвөрхангай аймгийн Өлзийт сумын бүрэн дунд сургууль

National Association of Independent Schools

Athletic performance tracking
devices Charlston

We encourage teams from schools to come to the conference together, attend workshops, and bring back shared experiences and knowledge to put to use at your school. Save money when four or more people from the same school register together.

Association of the French Schools

Athletic performance tracking
devices Charlston

We encourage teams from schools to come to the conference together, attend workshops, and bring back shared experiences and knowledge to put to use at your school. Save money when four or more people from the same school register together.

New Jersey Association

Athletic performance tracking
devices Charlston

We encourage teams from schools to come to the conference together, attend workshops, and bring back shared experiences and knowledge to put to use at your school. Save money when four or more people from the same school register together.

Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
2017-03-13T11:54:16+00:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.