Гадаад хамтын ажиллагаатай байгууллагууд

Тус сургууль нь дор дурдсан гадаад, дотоодын их дээд, бага, дунд сургууль, байгууллагуудтай соёл, боловсрол, хүмүүнлэг үйлсийн чиглэлэээр сурах бичиг, хэрэглэгдхүүн авах, багш гэрээгээр ажиллууллах, багш, оюутан дадлагажуулах, сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны асуудлаар туршилт, судалгаа, эрдэм шинжилгээний семинар хийх, туршлага харилцан солилцох, танилцах зэрэг хамтын ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлж ажилладаг.

Үүнээс танилцуулбал : Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны чиглэлээр:

 • БНХАУ-ын Олон Улсын Радио Күнзийн институт
 • БНХАУ-ын Шиа Мейны Их Сургуулийн
 • Гадаад хэлний дээд сургууль
 • Онлайн бакалаврь сургалтын танхим
 • ӨМӨЗОрны Хөх хотын Үндэстний Лаборатор сургууль
 • БНХАУ-ын Жинин хотын Багшийн дээд сургууль
 • ӨМӨЗОрны Хөх хотын Багшийн дээд сургууль
 • ӨМӨЗОрны Эрээн хотын И Фу сургууль
 • ОХУ-ын Буриад Улсын Багшийн коллеж
 • ОХУ-ын Байгалийн Чандын Чита хотын Багшийн дээд сургууль
 • ОХУ-ын Байгалийн Чандын Чита хотын хятад хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай 4 дүгээр дунд сургууль
 • БНХАУ-ын Зүүн Хойд Бүс нутгийн Чань Чунь хотын Багшийн дээд сургууль
 • БНХАУ-ын Харбины технологийн дээд сургууль
 • БНХАУ-ын Ухань хотын Их сургууль , Гадаад хэлний дээд сургууль
 • БНСУ-ын Гуанжу хотын Багшийн дээд сургуулийн лаборатори сургууль
 • Финлянд Улсын Өүлин хотын Лаборатори дунд сургууль

National Association of Independent Schools

Athletic performance tracking
devices Charlston

We encourage teams from schools to come to the conference together, attend workshops, and bring back shared experiences and knowledge to put to use at your school. Save money when four or more people from the same school register together.

Association of the French Schools

Athletic performance tracking
devices Charlston

We encourage teams from schools to come to the conference together, attend workshops, and bring back shared experiences and knowledge to put to use at your school. Save money when four or more people from the same school register together.

New Jersey Association

Athletic performance tracking
devices Charlston

We encourage teams from schools to come to the conference together, attend workshops, and bring back shared experiences and knowledge to put to use at your school. Save money when four or more people from the same school register together.

Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
2017-03-13T11:54:16+00:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.