Алсын хараа, Зорилго

АЛСЫН ХАРАА

Хос ба олон хэл дээрх сургалттай, олон улсын жишиг ҮЙ-ЦАЙ цогцолбор болох

Эрхэм зорилго

“Төгсөгч загварт” суурилсан хос ба олон хэл дээрх Үй Цай боловсролын агуулга, арга, технологи, үнэлгээ, тогтолцоог өргөтгөн үйлчилгээний хүртээмж, чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх бодлогыг баримтлан ажиллана.

Уриа

Бид итгэл хүндлэлтэй, шударга ёсыг эрхэмлэгч, бүтээлч, чадварлаг хүүхдүүд

Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
2017-03-13T11:54:16+00:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.