Үй Цай сургуулийн 18 дахь төгсөлтийн 12 дугаар ангийн сурагчид IELTS, SAT шалгалтуудаа амжилттай өглөө.

🌍🌍🌍Үй Цай сургуулийн 18 дахь төгсөлтийн 12 дугаар ангийн сурагчид маань IELTS, SAT шалгалтуудаа амжилттай өгч “Олон улсын шалгалтын үнэлгээг 🇲🇳🇲🇳🇲🇳Монгол улсын Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтын үнэлгээтэй дүйцүүлэх” журмын дагуу англи хэл, математикийн хичээлийн ЭЕШ-ын оноогоо дүйцүүлж батламжаа авлаа. 👏👏👏

Comments are closed.