“Хэрэглэгчийг хаанд өргөмжилсөн хамт олон”-оор манай сургууль шалгарлаа.

Монголын Хэрэглэгчдийн Эрх Ашгийг Хамгаалах Нийгэмлэгээс 4 жил тутамд шалгаруулдаг “Хэрэглэгчийг хаанд өргөмжилсөн хамт олон”-оор манай сургууль шалгарлаа. Тус нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Ц. Оюунбаатарын хэлснээр 18 сургуулиас танай сургуулийг шалгарууллаа гэдгийг онцлон хэллээ.

Comments are closed.