https://www.facebook.com/zuv.mn/videos/889423138819955
Read more
Англи хэлний мэдлэгийг олон улсын түвшинд үнэлэх IELTS-ын шалгалтыг амжилттай өгч Монгол улсын ЭЕШ-ын үнэлгээтэй дүйцүүлэн англи хэлний хичээлээр тус бүр 800 оноо авч АНУ, Канад, БНХАУ-ын их дээд сургуулиудад 100% тэтгэлэгтэй суралцах эрх авсан 12а ангийн сурагч М.Анударь, Б.Оюухай, Б.Сэлүүн, Б.Баярбаясгалан, 12б ангийн сурагч 
Read more