Үй-Цай сургуулиас эцэг эхчүүдийн спортын ур чадварыг дээшлүүлэх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв зохистой өнгөрөөх боломжийг бүрдүүлэх зорилготой эцэг эхчүүдийн дунд “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Тус тэмцээний I-V ангиудын эцэг эхчүүдийн дундах тоглолт 2023 оны 4-р сарын 29-ны өдөр боллоо. Тус тэмцээнд: 
Read more
Хичээл сурлага, тэмцээн уралдаан гээд чухал зүйлсийн сүүдэрт дарагдсан бидний биеийн асар чухал хэсгийн нэг эрүүл мэнд өдөр тутамын хэвшсэн техник технологийн хэрэглээнээс шалтгаалан алдагдаж байгаа нь нууц биш илэрхий мэдрэгдэхүйц асуудал байгаа ч нүдний эрүүл мэнд бусад холбогдох сөрөг үр дагавар байсаар байгаа юм. 
Read more
Тэмцээн 1-4 анги, 5-8 анги 9-12 анги гэсэн ангиллаар 48 тамирчид оролцлоо.
Read more